Drieënvijftigste bestuur der svs UNFC

Boaz de Leeuw
Secretaris/Vicevoorzitter

Marijn Schoon
Penningmeester

Merlijn Fikke
Commissaris studie & activiteiten

Het 53ste bestuur der svs UNFC treedt dit jaar aan onder het motto “met de wind weer in de zeilen!”. Het motto komt duidelijk terug in hetgeen dat het 53ste dit jaar wil bereiken. Dit jaar wil het 53ste namelijk weer terugpakken op de tradities van het UNFC en de studenten weer samenbrengen waar dit in mindere mate mogelijk was in de afgelopen turbulente tijd door Covid-19. Hierbij realiseert het 53ste zich goed dat de pandemie nog niet voorbij is. Echter wordt er verwacht dat de maatregelen minder streng worden dan voorheen door de hoge vaccinatiegraad en de groeiende kennis rondom het virus. Bovendien zijn er veel goede ideeën ontstaan waarop teruggepakt kunnen worden.

Door het vele onderwijs op afstand kennen studenten veel van hun medestudenten niet. Daarom ligt de focus dit jaar op het verhogen van de samenhorigheid onder de studenten. Waarbij niet alleen de samenhorigheid onder jaargenoten wordt versterkt, maar juist ook tussen de studenten uit verschillende jaarlagen. Hierdoor wordt de studententijd leuker en kunnen studenten ook beter om hulp vragen waar dit nodig is.

Het 53ste bestuur zal terugpakken en doorpakken op meerdere thema’s uit vorige jaren waaronder: inclusiviteit, veiligheid waarborgen en feedback van leden door verwerken.

Door ook dit jaar weer nauw samen te werken met bedrijven uit de maritieme sector, de opleiding Maritieme Techniek en natuurlijk haar studenten zal het 53ste bestuur dit jaar, met de wind weer in de zeilen, het jaar tot een daverend succes maken!