Tweeënvijftigste bestuur der svs UNFC

Arend Bijleveld
Secretaris

Marc Verburg
Secretaris

Rick Valk

Nina Beekmann
Voorzitter

Marnix Hoogwater
Penningmeester

Dorus Boogaard
Vicevoorzitter
Commissaris studie & activiteiten

Sophia Roelofs
Commissaris studie & activiteiten

Onder het motto ‘samen de juiste koers’ begint het 52e bestuur aan haar bestuursjaar. Het 52e bestuur wil dit jaar direct in verbinding staan met haar leden en openstaan voor hun ideeën. Samen met de leden gaat het 52e bestuur zich in zetten voor een mooi en onvergetelijk jaar op een alternatieve en verantwoorde manier. Door sponsorpakketten aan te bieden die rekening houden met de onzekere tijden waarin we leven en alternatieven te zoeken op het gebied van activiteiten van de vereniging. Zeker dit jaar is de binding tussen leden van groot belang, doordat de sociale component van fysiek contact grotendeels is weggevallen, hierom is het belangrijk dat de vereniging de leden toch samen weet te brengen.

Om een veilige (werk)sfeer te creëren is het belangrijk dat diversiteit wordt geaccepteerd. Het vrouwelijk aandeel in de studenten ligt al jaren lager dan 10%. Met twee vrouwelijke vertegenwoordigers in het 52e bestuur der svs UNFC draagt de vereniging de acceptatie en normalisering van vrouwen in technische beroepen uit. Het roze accent in de pakken van de bestuursleden van het 52e bestuur staat voor acceptatie van homoseksualiteit, diversiteit en vrouwen in de techniek.

Door samen de juiste koers aan te houden zorgen wij ervoor dat ook dit jaar een prachtjaar wordt.