Vijftigste bestuur der svs UNFC

Chris van Ballegooijen
Penningmeester

Rick Valk

Rick Valk
Voorzitter

Daan van Wel
Secretaris

Ezra Booij
Commissaris studie & activiteiten

De missie van het 50ste bestuur der svs UNFC is de basis leggen voor een goed doorlopend besturen lichaam. Dit houdt in dat er tijdens het 50ste jaar UNFC aandacht besteed wordt aan het terugkijken op de fouten van eerdere jaren, maar vooral met het vooruitkijken naar de toekomst met de goede punten vanuit elk vorig en oud bestuur.

Dit kan alleen bereikt worden met actieve leden. Echter versterken beide elkaar. Hoe eenvormiger de vereniging is, hoe meer leden zich vertrouwd zullen voelen met de vereniging. Als er elk jaar een ander doel wordt nagestreefd hebben de leden elk jaar een ander beeld van de vereniging en kan op basis van hun mening geen verbetering worden aangebracht binnen de draaiboeken.