Vierenvijftigste bestuur der svs UNFC

Hanno Holtackers
Penningmeester

Matthijs Boesten
Voorzitter

Ruben Pronk
Secretaris/Vicevoorzitter

Leslie de Groot
Commissaris studie & activiteiten

“De visie van het 54e bestuur staat voor het verbeteren van de connectie tussen de leden, de Hoge School en bedrijven.”

Nu na twee jaar van beperkingen eindelijk weer een jaar lijkt te starten waarin “alles” mogelijk is, is ons doel om weer een mooi jaar neer te zetten, vol met excursies, lunchlezingen en natuurlijk borrels. Om een goed beeld te schetsen van welke activiteiten er staan gepland willen we een agenda op onze site bijhouden met alle activiteiten die er staan gepland voor het gehele jaar. Uiteraard is er ook een fysieke versie van de jaarplanning op het Hok aanwezig.

Ook willen wij dit jaar weer werken aan de jaar banden. Daarom is ons voornemen om naast de activiteiten voor alle leden ook excursies te organiseren per jaarlaag. Zo willen we met de eerstejaars langs bij 3 jachtwerven en met de tweede en derdejaars op excursie bij het Marin om hier de weerstand en voortstuwings colleges werkelijkheid te laten worden. Wij hopen op deze manier ook de jaar banden te versterken.

Om dit jaar een nieuw begin te laten worden na twee jaar van corona hebben wij een jaarthema in het leven geroepen; ‘initium novum’. Vertaald, een nieuw begin.