Kennis opdoen tijdens de lunch

Om de studenten op een interessante maar vooral aantrekkelijke manier kennis te laten maken met het bedrijfsleven en de innovaties die rond gaan in de maritieme sector, organiseren wij de zogeheten lunchlezingen. Een bedrijf komt langs op school om hier een interessante lezing te geven die te maken heeft met innovaties in de sector. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een lezing over YachtSupport of over Accelerated Concept Design, een tool waarmee een ontwerp geoptimaliseerd kan worden.

Het bedrijf komt altijd met een lunch voor de studenten, dit zodat er tijdens de lezing geluncht kan worden. Op deze manier kunnen wij een lezing als deze in de lunchpauze plannen en mist de student geen belangrijke lessen.