Beleid 53ste bestuur der svs UNFC

Elk jaar schrijft het bestuur een beleid over wat haar missie is, wat haar doelen zijn en wat haar visie is. Het beleid is de leidraad voor de keuzes die het 53ste bestuur gedurende het jaar zal maken.

U kunt het beleid hier lezen.