In verband met de uitbraak van het COVID-19 virus is het fysieke lesprogramma opgeschort en zullen er geen fysieke activiteiten op de hogeschool plaats kunnen vinden. Het UNFC volgt de adviezen van het RIVM en de hogeschool. Hierdoor moeten we meedelen dat alle activiteiten tot medio half april tot nu toe zijn geschrapt. We zijn in gesprek met de opleiding voor vervangende data voor lunchlezingen en het symposium. We hopen op jullie begrip. We hopen elkaar snel weer te zien in goede gezondheid!

Het 51ste bestuur der svs UNFC